لیست اخبار صفحه :1
هک 35 هزار حساب پی‌پال
خبر

هک 35 هزار حساب پی‌پال

شرکت پی پال به 35هزار کاربر خود اطلاع داد که حساب های آنها بین 6 و 8 دسامبر مورد نفوذ قرار گرفته است. روشی که مهاجمان برای کرک کردن حساب ها استفاده می کنند در این هک متفاوت است به گونه ای که خود پی پال هک نشده در عوض، بازیکنان مخرب از حمله‌ای به نام پر کردن اعتبار استفاده کردند( از اطلاعات ورودی که قبلاً فاش شده بود و مردم برای حساب‌های پی پال خود استفاده مجدد می‌کردند).