توضیح دوره

آشنایی با انواع حملات و روش امن سازی در سناریو های عملی با استفاده از ابزارهای آموزش داده شده در دوره SECtools1.

از جمله این حملات و روش های امن سازی می توان به موارد زیر اشاره کرد: حملات man in the middle ، Sniffing ،arp posioning ، dhcp starvation ، حملات مربوط به dns  و ...

مدت دوره: 10 ساعت
شروع دوره: چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402
پایان دوره: چهار شنبه 17 خرداد 1402
زمان برگزاری: چهار شنبه ها ساعت 11:30 الی 14
پیش‌نیاز: دوره SECtools1 (یا آشنایی با ابزار های حوزه امنیت)
آزمون: چهارشنبه 31 خرداد 1402- حضوری
هزینه دورهنفری  2000000تومان 1300000 تومان 
 
برای ثبت نام می‌توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.