SQL Injection

مقاله ای در رابطه با نقص امنیتی SQL Injection در وب سایت ها

در این مقاله باگ امنیتی SQL Injection که باگ متداول و خطرناکی در وب سایت ها می باشد مورد بررسی قرار گرفته است . تمام برنامه نویسان وب سایت های اینترنتی باید با این نقطه ضعف امنیتی آشنا باشند و کد های خود را از این نظر مورد بررسی قرار دهند.
کلمات کلیدی
مدیر سایت
تهیه کننده:

مدیر سایت