خبرنامه شماره43

آشنایی باsymlink Attack

 

برای دانلود نسخه اصلی چهل و سومین شماره از خبرنامه مرکز تخصصی آپا سمنان اینجا را کلیک کنید.

 

برای دانلود نسخه کم حجم چهل و سومین شماره از خبرنامه مرکز تخصصی آپا سمنان اینجا را کلیک کنید.

کلمات کلیدی