خبرنامه شماره 47

راه های پیشگیری از آلوده شدن سیستم به باج افزار

 خبرنامه شماره 47

 

برای دانلود نسخه اصلی چهل و هفتمین شماره از خبرنامه مرکز تخصصی آپا سمنان اینجا را کلیک کنید.

 

 

برای دانلود نسخه کم حجم چهل و هفتمین شماره از خبرنامه مرکز تخصصی آپا سمنان اینجا را کلیک کنید.

 

کلمات کلیدی
مدیر سایت
تهیه کننده:

مدیر سایت