خبرنامه شماره 48

علائم آلودگی به باج افزار و اقدامات پس از آن

 خبرنامه شماره 48

 

برای دانلود نسخه اصلی چهل و هفتمین شماره از خبرنامه مرکز تخصصی آپا سمنان اینجا را کلیک کنید.

 

 

برای دانلود نسخه کم حجم چهل و هفتمین شماره از خبرنامه مرکز تخصصی آپا سمنان اینجا را کلیک کنید.

 

کلمات کلیدی
مدیر سایت
تهیه کننده:

مدیر سایت