وب اپلیکیشن Automation  با دارا بودن چندین ماژول مختلف ، ارزیابی های امنیتی را به صورت خوکار انجام و ارزیابی می کند.  این ابزار سعی میکند تا حملاتی را که شناخته شده هستند از طریق تکرار آنها مورد استفاده قرار دهد. این کار شبیه اسکن اسیب پذیری خواهد بود. بر اساس موفقیت آمیز بودن یا شکست این حملات، ابزار سعی خواهد کرد تا وضعیت امنیت را ارزیابی کرده و گزارشی از آسیب پذیری ارائه دهد