سیستم DNS پیچیده است و مهاجمان می‌توانند با در نظر گرفتن اهداف نهایی مختلف، از روش‌های مختلفی استفاده کنند.این وب اپلیکیشن با استفاده از ماژول های مختلفی که در آن برنامه ریزی شده است حملات DNS  را شناسایی و ارزیابی می کند و در صورت بروز مشکل آن را شناسایی و به کاربر نشان می دهد.