لیست اخبار صفحه :1
حمله فیشینگ و تکامل آن در طول زمان

حمله فیشینگ و تکامل آن در طول زمان

فیشینگ راهی است که تبهکاران، اطلاعات حساسی نظیر نام کاربری، رمز عبور، شماره ۱۶ رقمی کارت عابر بانک، رمز دوم و CVV2 را از طریق مهندسی اجتماعی و جعل کردن صفحات اینترنتی به سرقت می‌برند.