خبر

بازدید نماینده مردم از مرکز تخصصی آپا (آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه ای) دانشگاه سمنان

نماینده مردم شریف شهرستانهای سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، صبح یکشنبه به همراه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان، معاون مالی اداری دانشگاه سمنان و رئیس مرکز آپا دانشگاه سمنان از این مرکز بازدید کردند.

نماینده مردم شریف شهرستانهای سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، صبح یکشنبه به همراه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان، معاون مالی اداری دانشگاه سمنان و رئیس مرکز آپا دانشگاه سمنان از این مرکز بازدید و ضمن تقدیر از زحمات مدیریت و تیم کارشناسی این مرکز، بر ضرورت تقویت مرکز آپا دانشگاه سمنان تاکید کرد و گفت در رایزنی های بعمل آمده با وزیر ارتباطات و معاونت مربوطه، مرکز آپای دانشگاه سمنان در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته و این مرکز با توجه به رسالت آن توانسته خدمات کارشناسی مختلفی در حوزه فضای تبادل اطلاعات ارائه نماید.

 

کلمات کلیدی
مدیر سایت
تهیه کننده:

مدیر سایت