برگزاری آزمون دوره نتورک پلاس مرکز آپا دانشگاه سمنان

برگزاری آزمون دوره نتورک پلاس مرکز آپا دانشگاه سمنان

دوره نتورک پلاس از نهم مرداد شروع و توسط مهندس مصطفایی در سی ساعت ارائه شد و در پایان این دوره در روز پنجشنبه سوم شهریور از دانشجویان آزمون گرفته شد که در صورت قبولی در این آزمون، مدرک معتبر آپا دانشگاه سمنان به آنان داده خواهد شد.

گفتنی است که نتورک پلاس پیش نیاز ورود به دنیای امنیت سایبری است و دانشجویان با گذراندن این دوره، آماده‌ یادگیری حرفه‌ای دوره‌های پیشرفته و بعد از آن ورود به بازار کار می‌شوند.

تیم خبری
تهیه کننده:

تیم خبری