نشست هم اندیشی رئیس و کارشناسان مرکز آپا دانشگاه سمنان با معاون سازمان فناوری اطلاعات

در ابتدا این نشست رئیس اداره آپا دانشگاه سمنان با اشاره به ظرفیتها و چگونگی فعالیت این مرکز پرداخت و گفت : دانشگاه سمنان پتانسیل بالایی در حوزه علوم کامپیوتر دارد و سعی می کند در کنار فعالیت های خود به روز ترین اطلاعات دنیا را ماهانه با انتشار خبرنامه در اختیار مخاطبان خود قرار دهد .
دکتر علیرضا نعیمی صدیق؛  تعریف رساله های دکتری و پسا دکتری در این زمینه و نیز تشکیل هسته های پژوهشی را از برنامه های آینده مرکز آپا دانشگاه سمنان اعلام کرد .
 
���� همچنین کارشناسان مرکز آپا از خدمات و فعالیت های انجام شده در این مرکز  گزارشی ارائه دادند.
 
در ادامه معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات گفت : از توسعه سامانه ها در مراکز آپا استقبال می شود
مهندس خالقی دخت با اشاره به تهدیدات دشمن در بخشهای مختلف افزود : یکی از تهدیدات دشمن در حوزه تجهیزات پزشکی است که با تلاش های صورت گرفته آپای حوزه پزشکی شکل گرفته و باید تقوبت شود
وی با بیان اینکه حوزه اقتصاد هدف اصلی امروز دشمنان است گفت : باید با ایجاد مراکز آپای امنیت اقتصادی به تحلیل تهدید ها و حملات و اثرات آنها بر اقتصاد ملی پرداخت که این موضوع در رویکر جدید این سازمان قرار دارد .
 
 
 
 -  -  -  -  -
کلمات کلیدی
مدیر سایت
تهیه کننده:

مدیر سایت