خبرنامه شماره 55

مدیریت Regex در XDP در حفاظت از حمله DDos

 

برای دانلود نسخه اصلی پنجاه و پنجمین شماره از خبرنامه مرکز تخصصی آپا سمنان اینجا را کلیک کنید.

 

 

برای دانلود نسخه کم حجم پنجاه و پنجمین شماره از خبرنامه مرکز تخصصی آپا سمنان اینجا را کلیک کنید.

 

 

کلمات کلیدی
مدیر سایت
تهیه کننده:

مدیر سایت