دیوار آتش‌های متن‌باز

در این گزارش به بررسی دیوار آتش‌های متن‌باز عموماً شناخته‌شده پرداخته می‌شود.

 

دیوار آتش یک قطعه‌ی نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری است که مانند دیواری از رایانه‌ی شما محافظت می‌کند. در واقع دیوار آتش با تمرکز بر روی شبکه و اتصال اینترنت، تسهیلات لازم در جهت عدم دستیابی کاربران غیرمجاز به شبکه و یا رایانه‌ی شما را ارائه می‌نماید. دیوار آتش‌های این اطمینان را ایجاد می‌نمایند که صرفاً پورت‌های ضروری برای کاربران و یا سایر برنامه‌های موجود در خارج از شبکه در دسترس و قابل استفاده می‌باشد. به منظور افزایش ایمنی، سایر پورت‌ها غیرفعال می‌گردد تا امکان سوء استفاده از آنان توسط مهاجمان وجود نداشته باشد. در این گزارش به بررسی دیوار آتش‌های متن‌باز عموماً شناخته‌شده پرداخته می‌شود.

 

کلمات کلیدی
مدیر سایت
تهیه کننده:

مدیر سایت